πότερος

πότερος
-έρα, -ον, και ιων. τ. κότερος, -η, -ον, Α
Ι. (ερωτ. αντων.) σε ευθείες και πλάγιες ερωτήσεις)
1. ποιος από τους δύο; (α. «οὐκ ἀν γνοίης ποτέροισι μετείη», Ομ. Ιλ.
β. «κότερα τούτων αἱρετώτερά ἐστι»; Ηρόδ.
γ. «ἐρωτώσης τῆς μητρός, πότερος καλλίων δοκεῑ εἶναι ὁ πατήρ ἢ οὖτος», Ξεν.)
2. μερικές φορές προστίθεται και τρίτο σκέλος, σπανίως και τέταρτο στην ερώτηση («πότερα δ' ἐν οἴκοις, ἢ ν' ἀγροῑς ὁ Λάϊος, ἢ γῆς ἐπ' ἄλλης τῷδε συμπίπτει φόνῳ», Σοφ.)
II. (ως αόρ. αντων.)
1. ένας απ' τους δύο, κάποιος απ' τους δύο («τί οὐ λέγει πότερος ὑμῶν»; Πλάτ.)
2. χρησιμοποιείται σπανίως αντί τού ὁπότερος («ἐξέστω αὐτῷ πότερον ἂν βούληται, ἢ... ἢ...»).
επίρρ...
ποτέρως
1. με ποιον από τους δύο τρόπους; («ποτέρως γὰρ ἂν μᾶλλον ἄνθρωποι σωφρονοῑεν, ἀργοῡντες ἢ τῶν χρησίμων ἐπιμελούμενοι»; Ξεν.)
2. (σε πλάγιες ερωτήσεις) πώς; (α. «διορίσαι ποτέρως λέγεις», Πλάτ.
β. «διερευνήσεσθαι... ποτέρως ἔχει», Πλάτ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Η ερωτ. αντων. πό-τερος έχει σχηματιστεί από το θέμα πο- τών ερωτ. και αορ. αντωνυμιών με επίθημα -τερος (πρβλ. -τερος, ἑκά-τερος) και αντιστοιχεί ακριβώς με το αρχ. ινδ. katara- (για τον ιων. τ. κότερος βλ. λ. πο-)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • πότερος — whether of the two? masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κότερον — πότερος whether of the two? masc acc sg πότερος whether of the two? neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ποτέρων — πότερος whether of the two? fem gen pl πότερος whether of the two? masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ποτέρως — πότερος whether of the two? adverbial πότερος whether of the two? masc acc pl (doric) ποτέρως in which of two ways? indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πότερον — πότερος whether of the two? masc acc sg πότερος whether of the two? neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κότερα — πότερος whether of the two? neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ποτέρην — πότερος whether of the two? fem acc sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ποτέροις — πότερος whether of the two? masc/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ποτέροισι — πότερος whether of the two? masc/neut dat pl (epic ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ποτέρου — πότερος whether of the two? masc/neut gen sg προσερέσθαι ask besides pres imperat mp 2nd sg (attic epic doric) προσερέσθαι ask besides aor ind mid 2nd sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”